تبلیغات
عاشوراییان - ورزشی
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ تراکتورسازی ۱۶ ۸ ۶ ۲ ۲۳ ۱۳ ۱۰ ۳۰
۲ نفت تهران ۱۶ ۸ ۵ ۳ ۲۲ ۱۴ ۸ ۲۹
۳ استقلال ۱۶ ۸ ۵ ۳ ۲۰ ۱۴ ۶ ۲۹
۴ پرسپولیس ۱۶ ۸ ۴ ۴ ۱۳ ۷ ۶ ۲۸
۵ فولاد ۱۶ ۸ ۴ ۴ ۲۲ ۱۹ ۳ ۲۸
۶ سپاهان ۱۶ ۶ ۷ ۳ ۱۷ ۱۱ ۶ ۲۵
۷ سایپا ۱۶ ۶ ۵ ۵ ۱۴ ۱۵
۲۳
۸ داماش گیلان ۱۶ ۵ ۷ ۴ ۲۱ ۱۸ ۳ ۲۲
۹ ملوان ۱۶ ۶ ۴ ۶ ۱۸ ۱۸ ۰ ۲۲
۱۰ استقلال خوزستان ۱۶ ۵ ۵ ۶ ۱۸ ۲۱
۲۰
۱۱ گسترش فولاد ۱۶ ۴ ۶ ۶ ۱۸ ۲۰
۱۸
۱۲ صبای قم ۱۶ ۴ ۴ ۸ ۱۹ ۲۲
۱۶
۱۳ ذوب آهن ۱۶ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۳
-۱۰
۱۴
۱۴ راه آهن ۱۶ ۳ ۴ ۹ ۱۵ ۲۰
۱۳
۱۵ فجرسپاسی ۱۶ ۳ ۴ ۹ ۱۲ ۲۳
-۱۱
۱۳
۱۶ مس کرمان ۱۶ ۱ ۹ ۶ ۱۲ ۱۹
۱۲
.: Weblog Themes By VatanSkin :.