تبلیغات
عاشوراییان - پزشکی
غذاشناسى اسلام 
در این بخش از خوردنیها و آشامیدنیها، بحث مى شود:
گوشت  
درباره اینكه انسان ، گوشتخوار یا علفخوار است ؛ بین غذا شناسان و دانشمندان اختلاف است ، بعضى گوشت را براى انسان حرام مى دانند، و با دلائلى آنرا یك سم كشنده معرفى مى كنند، و مى گویند:
ما انسانها باید از عوائد و فوائد حیوانات مانند شیر گاو و تخم مرغ استفاده كنیم ، نه از لاشه و گوشت آنها.
در برابر این گروه ، عده اى گوشت را براى انسان ، یك غذاى لازم و ضروریمى دانند و مى گویند انسان گوشت خوار است .
البته كسانى كه گوشت را براى انسان یك غذاى لازم و ضرورى مى دانند مى گویند زیاده روى در خوردن آن جایز نیست .
اسلام گوشت را جزء غذاى انسان مى داند. ولى همان اندازه كه براى آن ارزش اهمیت قائل است زیاد خوردن آنرا تجویز نمى كند. بلكه زیاد خوردن گوشت را مكروه و ناپسند مى داند.
امام صادق (ع ) مى فرماید:
((اذا ضعف المسلم فلیا كل اللحم و اللبن فان الله تعالى جعف القوة فیهما))(105)
هر وقت شخصى از نظر قواى جسمى ضعیف شد گوشت و شیر بخورد زیرا خداوند قوت و نیرو را در این دو قرار داده است .
گوشت یكى از ذخائر بزرگ غذایى بشمار مى رود. این ماده داراى مواد ((پروتید)) مى باشد كه بعد از پختن ، نسبت مواد مزبور از بیست در صد تجاور مى كند. مواد پروتیدى (106) در زندگانى اشخاص ضرورى و داراى عمل حیاتى مى باشد، به این معنى كه عناصر زنده سلولهاى بدن را تشكیل مى دهد، یك غذاى متناسب و متعادل آن است كه براى هر كیلوگرم وزن بدن داراى یك گرم ماده پروتیدى بوده و مخصوصا دو پنجم از ماده مزبور از نوع حیوانى باشد زیرا، پروتید، تنها ماده حیوانى است كه موجب تشكیل موادى به نام موادى حافظ سلولهاى بدن ما بخصوص سلولهاى كبدى مى گردد.
((مدتى گوشت را در زمره مواد غیر لازم و احیانا مضر محسوب مى داشتند كه تا آنكه پس از مطالعات و مباحثات طولانى ثابت شد كه گوشت در رژیم بیماران داراى خواص گرانبها و قابل توجهى است .
بطوریكه مى دانیم مواد موجود در گوشت مانند مواد پروتیدى براى ادامه زندگى ضرورى مى باشد. نهایت آنكه مقدار آن نزد اشخاص نسبت به وضعیت جسمانى و نوع شغل فرق مى كند.
مقدار گوشت براى اشخاص مسن و روماتیسمى و لنفاوى مزاج و مبتلایان به نقرس و همچنین براى مبتلایان به بیماریهاى كلیه و مبتلایان به فشار خون باید تقلیل یابد و در صورت لزوم از استعمال آن خوددارى شود.
100
مبتلایان به بیماریهاى هاضمه گوشت را خوب تحمل مى نمایند مشروط بر آنكه نكات زیر رعایت شود.
1 - گوشت مصرفى گاو، گوساله ؛ گوسفند و مرغ باید تازه باشد.
2 - چربى گوشت كاملا جدا شده نباید چربى دیگرى هم به آن اضافه شود.
3 - استعمال گوشتهایى كه چرب هستند باید غدقن شود مانند گوشت خوك حتى قسمت هاى بدون چربى آنها. استعمال گوشت هاى چرب دیگر مانند گوشت غاز، مرغابى ، و كبوتر در بیماریهاى كبدى و دستگاه گوارش ‍ مضر است ))(107)
گوشت خوارى 
روش گوشتخوارى به این معنى كه انسان نیز مانند درندگان همیشه گوشت بخورد در اسلام نهى شده است .
شخصى در این مورد نقل مى كند كه نزد امام صادق (ع ) بودم :
((فذكر اللحم . فقال : كل یوما بلحم و یوما بلبن و یوما بشى ء آخر))(108)
نامى از گوشت برده شد. آنحضرت فرمود یك روز گوشت بخور؛ روز دیگر شیر و روز سوم غذاى دیگرى .
از نظر فقهاى شیعه نیز خوردن گوشت ، سه روز یك بار استحباب دارد فقیه بزرگ مرحوم شهید اول در كتاب دروس مى گوید:
((انه یستحب فى كل ثلاثة ایام ، و لو دام علیه اسبوعین و نحوها لعلة و فى الصوم فلا باس و یكره اكله فى الیوم مرتین ))(109)
خوردن گوشت در هر سه روز یكمرتبه مستحب است و اگر به واسطه كسالت و بیمارى یا بواسطه گرفتن روزه به خوردن آن هر روز ادامه داه شود ایراد و اشكالى ندارد و دو مرتبه خوردن آن در روز مكروه و ناپسند است .
((آمار نشان داده كه ورم روده در نزد فرانسویان ، انگلیسها یا بلژیكها و رومانى ها كه زاید گوشت مى خورند از سایر ممالك است . و بر عكس این مرض در آلمان و جنوب ایتالیا كمتر دیده میشود.
طبیبى مى نویسد:
ورم روده را در بین تونسى ها و هندیها ندیدم زیرا من در این مناطق مدتها كار كرده ام و تجربه دارم و علت امر آن است كه مصرف گوشت در بین این مناطق بطور استثنایى است .
این پزشك مى گوید:
من تمام مدتى كه در سویس تحصیل نموده و كار كرده ام فقط چهار مورد بیمارى تورم روده را دیده ام و آنها فرزندان قصاب بوده اند، و در این موضوع عجیبى بود كه نظر مرا بسوى مواد ازت دار در مورد تورم امعاء جلب كرد))(110)
گوشت نپخته (نیمه خام ) 
گوشتهاى نیمه خام هم بجاى منفعت زیانهایى در بر دارد متاسفانه برخى خیال مى كنند كه اگر گوشت كمتر پخته شود بیشتر نیرو و انرژى دارد. و كمتر مواد نیرو بخش آن نابود مى شود، در صورتیكه این گمان درباره سبزیها بجاست اما در باره گوشت كاملا بى اساس است .
در این باره از قول امام صادق (ع ) نقل شده :
((قال سالته عن اكل اللحم النى فقال هذا طعام السباع ))(111)
مردى مى گید از امام ششم (ع ) درباره گوشت نیمه خام سوال كردم . آن حضرت فرمودند این غذاى درندگان است .
و نیز امام باقر(ع ) از پیامبر((ص )) نقل مى كند:
ان رسول الله (ص ) نهاى ان یوكل اللحم غریضا و قال انما یاكله السباع ))(112)
رسول خدا نهى مى فرمود از خوردن گوشت نیمه خام و مى فرمود: آن غذاى درندگان است .
((دانشمند دیگرى در مورد آپاندیسیت و بیمارى عفونت روده بزرگ عقیده دارد كه این امراض به علت افراد در خوردن گوشت است مخصوصا خام یا نیمه پخته . حالا درك مى كنید كه چرا ورم روده و مرض آپاندیس در شهرهاى بزرگ انگلستان ، هلند، بلژیك و رومانى بسیار است . زیرا در این شهرها گوشت و تخم مرغ و حبوبات زیاد مصرف مى شود و مخصوصا اینكه تازگیها مد شده است كه گوشت را نیمه پخته بخورند، این گوشت نیم پخته محصول غذایى جدید است كه فعلا در اروپا معمول است . و این رژیم ، عفونت هاى معده را بیشتر كرده است در زندانها كه گوشت خوارى كمتر است مرض آپاندیس بسیار نادر است .در صورتیكه این امراض در همان شهرى كه زندان در آن واقع است بسیار است ))(113)
گوشتهاى مانده و كهنه 
یكى از خطرناكترین مسمومیتها را مى توان در خوردن گوشتهاى مانده و كهنه دانست . درست است كه بعضى غذاهاى دیگر هم انسار را دچار مسمومیت غذایى مى كند اما قدرت سمى و سرعت مسمومیت هیچكدام به اندازه گوشت نیست .
امام صادق در این باره مى فرماید:
((ثلاثة یهدمن البدن و ربما قتلن اكل القدید...))(114)
سه چیز است كه بدن را در هم مى شكنند و گاهى مى كشند گوشت كهنه یكى از سه چیز است .
((در علم میكروب شناسى ثابت شده است كه به هیچ وجه میكربها نمى توانند آنطورى كه در بقایاى گوشتى نشو و نما مى كنند در مواد گیاهى فعالیت داشته باشند. معده و مدفوع هیچ حیوانى مثل انسانهاى گوشتخوار متعفن نیست . و این بوى زننده كه از مدفوع انسان متصاعد مى شود دلیل گندیدن مواد گوشتى در روده هاى آنها است ))(115)
انواع گوشتها 
هر حیوانى داراى گوشت مخصوصى است ، كه از نظر خاصیت و مواد غذایى با گوشتهاى دیگر تفاوت دارد. اسلام با دقت بیشترى خواص ‍ گوشتها را براى ما بیان مى نماید، یعنى بعضى را حرام و بعضى را مكروه و براى بعضى ترجیح بیشترى قائل شده .
مثلا گوشت حیوانات گوشتخوار را بطور كلى حرام مى داند، گوشت الاغ و استر و اسب را مكروه شمرده و در مقایسه بین گوشت گوسفند و گاو، گوشت گوسفند را بر گاو ترجیح داده و در عوض شیر گاو و روغن آن را، بر شیر و روغن گوسفند برترى داده است . و فقط گوشت گاو را در یك مورد بعنوان دوا تعریف نموده .
((عن النبى (ص ) لحم البقر بالسلق ینفع من البرص ))(116)
پیغمبر اكرم مى فرماید:
گوشت گاو با چغندر براى بیمارى پیسى و برص مفید است .
و امام صادق (ع ) مى فرماید:
((لحم البقر داء و اسمانها شفاء و البانها دواء))(117)
گوشت گاو بیمارى است و روغن آن شفاء، و شیر آن داروى بیمار است .
اسلام گوشت ((دراج ))(118) را سبب تسكین غم و اندوه دانسته و گوشت ((حبارا))(119) را علاج بواسیر و گوشت ((قطاة ))(120) براى بیمارى یرقان تجویز فرموده است .
عن النبى (ص ):
((لحم القطاة للیرقان و لحم الحبارى للبواسیر و وجع الظهر و لحم الدراج لتسكین الغم و الكرب ))(121)
ماهیها 
ماهیها به دو دسته تقسیم مى شوند. یك قسمت كه بدون پولك هستند گوشت آنها حراماست . ماهیهاى پولك دار حلال گوشت هستند.
از نظر اسلام مصرف زیاد گوشت ماهى درست نیست .
امیر مومنان على (ع ) در این باره مى فرماید:
((لا تدمنوا اكل السمك فانه یذیب الجسد))(122)
بخوردن ماهى ادامه ندهید كه بدن را لاغر مى كند.
و حتى در بعضى از احایث آمده كه :
((اكل الحیتان یورث السل ))(123)
خوردن ماهى بیمارى سل مى آورد.
گوشت خرگوش نیز از نظر اسلام حرام است .
((گوشت خرگوش داراى مقدارى زیادى پورین است ، و از همین رو همیشه بوى ادرار مى دهد و بسیار خطرناك است ، گوشت پرندگان ، مولد اسید اوریك زیادترى است ، گوشت پرندگان و گوشت خرگوش باعث غلبه خون مى شوند زیرا حرارت بدن این حیوان 39 تا 40 درجه است و 2 تا 3 درجه از حرارت بدن انسان بیشتر مى باشد.
ماهیهاى غیر پولك دار و خرچگنها از جسد ماهیهاى دیگر تغذیه مى كنند مخصوصا خرچنگها بخوردن جسد انسان علاقه زیادى دارند. گوشت ماهى و خرچنگ در بدن ایجاد كهیر مى كند این كهیر نتیجه مسمومیت خون است ))(124)
شیر 
شیر یكى از غذاهاى مقوى و كامل بشمار مى رود. سالم ترین شیرها، شیر گاو است كه با مزاج انسان نیز مناسب تر است .
شیر مملو از كلسیم است .
كلسیم نمك مخصوصى است كه براى استحكام استخوان هاى بدن ، ناخنها و موها نقش حیاتى دارد، بدون كلسیم استخوانهاسست مى شوند، دندانها مى پوسند، ناخنها مى شكنند و مویها مى ریزند.
((وجود كلسیم تنها براى استخوانها، دندانها، و مویها لازم نیست بلكه براى محكم عضلات نیز وجودش نهایت لزوم را دارد. مخصوصا براى عضلات قلب كه دائما در حركت مى باشند))(125)
مردى به امام صادق (ع ) عرض مى كند: استخوانهایم سسست و بدنم ضعیف گشته حضرت فرمود حتما شیر بیاشام زیرا شیر تو را از لاغرى مفرط نجات مى دهد و به استخوانهایت استحكام مى بخشد.
قال له (للصادق ع ) انى اجد الضعف فى بدنى فقال له علیك باللبن فانه ینبت اللحم و یشد العظم ))(126)
این سخن از امام ششم (ع ) در زمانى كه نامى از كلسیم و خواص آن نبوده البته جنبه اعجاز دارد.
((بدون كلسیم ، قلب خسته و امراض قلبى ایجاد مى شوند، این امراض ‍ اكنون عامل شماره یك مرگ انسان مى باشند.
بدون كلسیم استخوانهاى ما، سست مى شوند و آهك بدن ما، كم مى گردد. و اكثر مردم به این بیمارى مبتلا مى باشند. ستون فقراتشان ناقص است ؛ شكستگى زیاد در استخوانهاى آنهامخصوصا كشاله ران آنها پیدا مى شود.))(127)
پیامبر اسلام (ص ) مى فرماید:
((لیس یجزى مكان الطعام و الشراب غیر اللبن ))(128)
از خوردنیها و آشامیدنها چیزى جانشین شیر نیست .
((بیمارى چیزى جز كمبود نیست و چون شیر مانع كمبودى است مانع جمیع امراض هم مى باشد.))(129)
پیامبر اكرم در باره زنام حامله توصیه فرموده است كه به آنها شیر داده شود كه خوردن شیر سبب زیاد عقل كودكشان مى گردد.
قال النبى (ص ):
((اسقوا نسائكم الحوامل الالبان . فانها تزید فى عقل الصبى ))(130)
((خوردن یك لیوان شیر همه روزه بطور صبحانه براى زن حامله تقریبا ضرورى است . نوازد براى تامین كلسیم بدن خود احتیاج به مقدار زیاد كلسیم دارد و باید آن را مادر از راه تغذیه تامین نماید))(131)
ناسازگارى شیر 
از آنجا كه هر غذایى اثر مخصوص دارد خوردن دو غذا با هم گاهى ایجاد ناراحتى مى كند. كسیكه مى خواهد كنار سفره رنگین نشیند و از غذاهاى متعددى مصر كند باید تا اندازه اى از خواص هر یك از غذاها اطلاع داشته باشد زیرا در غیر اینصورت ممكن است چندى غذاى مخالف هم را بخورد و براى خود ایجاد نگرانى كند مثلا از قدیم الایام گفته خورد زیرا مسلم است كه سبب بهم خوردن مزاج میشود. لذا مى بینیم امام صادق در بعضى موارد به اشخاصى فرموده است بیمارى شما در اثر همراه خوردن دو غذاى ناسازگار است چنانكه مى خوانیم كه شخصى به او عرض كرد:
((انى اكلت لبنا فضرنى . فقال : لا والله ما ضر شیئا قط و لكنك الكته مع غیره فضرك الذى اكلته معه فظننت ان ذلك من اللبن ))(132)
من شیر خوردم و مریض شدم ، حضرت فرمودند چنین نیست . تو حتما غذاى دیگرى خورده اى و آن غذا به واسطه ناسازگارى با شیر تو را بیمار كرده است .
یكى از بهترین خوردنیها كه با شیر سر سازگارى دارد و كلیه را نیز نیرو مى بخشد خرما است كه پیامبر اكرم (ص ) در این مى فرماید:
((ذانك الاطیبان التمر و اللبن ))(133)
دو چیز گوارایند؛ خرما با شیر
عسل 
عسل مرباى طبیعى است ساختمان عسل از این مزایا بر خوردار است .
1 - عسل نوشابه اى است كه سازندگان آن پیروان غرائزند.
بنابراین اهل تقلب و تزویر نیستند.
2 - مواد اولیه عسل ، از زیباترین و فرح انگیزترین ساخته هاى دست قدرت پروردگار یعنى گلهاى رنگارنگ و خوشبو كه در باغها و لاله زارها مى روید تهیه مى شود بنابراین مواد اصلى عسل از هواى لطیف بهار، آبهاى چشمه و كوهسار و نور تابناك خورشید بهره مند شده است .
3 - از مواد اولیه اش كه بگذریم ساختمان طبیعى عسل در برابر امواج پر بركت خورشید فراهم مى شود زیرا زندگى زنبور عسل بر خلاف موریانه است موریانه ها مى كوشند كه در رطوبت و تاریكى و فضاهاى آلوده زندگى كنند ولى زنبوران عسل مى كوشند تا در میان باغ باشند در گل و گیاه غوطه ور شوند برابر نور و جاهاى خشك بهداشتى لانه و كندو بسازند.
4 - در دنیا غذا و شربتى نیست كه پس از گذشت زمانى نگندد، كپك نزند، كرم نگیرد و خلاصه طعم و بوى و مزه اش تغییر نكند و فاسد نشود ولى عسل اینطور نیست فقط عسل است كه اگر ماهها، سالها و عمرها بماند در هر فضا و مكانى باشد فاسد نمى شود مى گویند زنبور عسل به ساخته خود ماده ضد عفونى دائمى به نام اسید فرمیك مى زند و عسل خود را براى همیشه بیمه مى كند.
در عسل مواد بسیارى وجود دارد كه عمده اش از این قرار است :
((مواد معدنى :
پتاسیم - آهن - فسفر - ید - منیزیم - سرب - منگنز - آلومینیوم - مس - سولفور - كرومیوم - لیتیوم - نیكل - روى - اسمیوم - تیتانیم - سدیم - مواد آلى - مانیت ها - صمغ - پولن - اسید - لاكتیك - اسید فرمیك - اسید مالیك - اسید تارتاریك - اسید اگزالیك - اسید سیتریك - رنگها - روغنهاى معطر - مواد ازته .
مواد تخمیرى :
انورتاز - آمیلاز - كاتالاز - (پر اكسیداز - لیپاز)
عناصر دیگر عسل :
گلوكز - لولز - ساكارز - صمغ - دكسترین - مواد البومینوئید - سولفات ها - انورتین - اسیدفریمك - آب
عسل داراى ویتامین هاى شش گانه e-k-d-c-b-a
است برخى قائل به وجود ویتامین pp در عسل مى باشند(134)
در عسل اینهمه مواد لازم براى انسان جمع است و شاید روى همین نظر قرآن درباره آن فرمود:
فیه شفاء الناس (135)
شفاء مردم در عسل است . 
عنوان شفا براى هیچ غذا و آشامیدنى دیگر در قرآن به كار نرفته است .
((در دنیا هیچ غذایى به اندازه عسل نیروهاى كهربایى و تشعشات رادیو اكتیو ندارد عسل یك غذاى مفید براى اطفال است زیرا تمام مایحتاج غذایى را بطور طبیعى دارد قندش براى هر سنى مناسب است و سرشار از قیمتى ترین مواد حیاتى است تمام ویتامین ها و فلزات را دارد ویتامین ها و فلزاتى كه در گل پرورش یافته و در دامان خورشید تربیت شده اند.
عسل غذاى زنده كننده سالخوردگان و مربى خردسالان است عسل داراى 75 درصد مواد قندى ، 5 درصد مواد سفیده ائى و 2 درصد چربى است و از این رو ثابت میشود كه عسل یكى از غذاهاى نیرو بخش است .
عسل 13 میلى گرم فسفر، 4 میلى گرم كلسیم و 7 میلى گرم آهن در بر دارد. مقدارى هم مس در عسل وجود دارد این مواد معدنى بلافاصله وارد جریان خون مى شود، آهن عسل مرض كم خونى و فسفر و كلسیم عسل ، بیماریهاى استخوان و ریه را معالجعه مینماید))(136)
امیر مومنان (ع ) مى فرماید:
لم یستشف مریض بمثل شربة عسل (137)
هیچ چیز مانند عسل شفاى بیمار نخواهد بود.
روایات بسیارى بطور سر بسته خاصیت عسل را بیان نموده است چنانچه در روایت دیگر است كه شفاء هفتاد بیمارى است و امروز دانشمندان ، مصارف داخلى و خارجى عسل را كه بررسى كرده اند بیشتر از اینها مصرف غذایى و دارویى است داشته است .
البته كلمه هفتاد دلالت بر زیادى و كثرت مى كند نه آنكه فقط عدد مخصوصى را بفهماند.
((در اثر تشعشع خورشید كه در گلها منعكس میشود قندهاى آنها اثر عجیبى در رشد و ایجاد نیرو دارند. زیرا قندهاى زنده اى هستند كه با ویتامینهاى e-k-a تواءم بوده و آثارى از ویتامینهاى ث - ب ا - پ پ 5 میلى گرم ویتامین ب 2 دارند. و نیز داراى الكائیدهاى شفابخشى هستند كه در گلها وجود دارد، و حتى عده اى از دانشمندان حدس وجود هورمون هایى را در عسل زده اند.
دو تن از دانشمندان روسى كشف نموده اند كه عسل داراى تاءثیر فوق العاده اى در رشد است و اثر مهمى در حیات انسان دارد و معتقدند كه عسل براى رشد تمام اعضاء بدن مفید است .
ارزش درمانى عسل فوق العاده اهمیت دارد، در درجه اول اسید فرمیك است كه زنبور آن را براى حفظ از فساد به آن علاوه مى كند این ماده ضد عفونى كننده طبیعى ، ضررى ندارد و ضد روماتیسم است و در عین حال نیروبخش مى باشد قندش یك قند بسیار خوبى است و مقوى قلب است و سبب بهبود وضع فشار مایعات بدن مى شود كمى و زیادى فشار خون را علاج مى كند براى كبد بسیار نافع است و امراض كبد را معالجه مى كند و اغتشاشات كبدى را اصلاح مى نماید مخصوصا فوائد زیادى در درمان یرقان دارد.
اثر عسل در ریه بسیار جالب است و امراض ریوى را شفا مى دهد خواص ‍ التیام دهنده عسل قابل توجه است در مورد زخم معده و زخم روده اثنى عشر بایستى صبح ناشتا یك قاشق سوپ خورى عسل بخورند و پس ‍ از آن تا یك ساعت هیچ چیز میل ننمایند عسل بهترین عامل براى زیاد و كم شدن قند خون است ، عسل بهترین ضد عفونى كننده مجارى ادرار است ))(138)
یكى از خواص عسل ، جلوگیرى و پیشگیرى از زكام است .
امام هشتم (ع ) به این خاصیت در ضمن كلمات خود تصریح فرموده اند:
و من اراد ردع الزكام مدة ایام الشتاء فلیاكل كل یوم ثلاث لقم من الشهد (139)
هر كس مایل باشد در مدت زمستان گرفتار زكام نشود هر روز سه لقمه از عسل همراه با موم میل كند.
آب  
بهترین چیزى كه مى توان در تعریف آب نوشت این است كه بگوئیم آب مایه حیات است .
آب خالص از نظر شیمیائى از 33 جسم مختلف درست شده است .
((در حقیقت آب براى ما آنقدر لازم است و اهمیت دارد كه اهمیت آن مثل وجود آن براى حیواناتى است كه در آب زندگى مى كنند.
120
((ما درباره ماهیان و گیاهان دریایى فكر مى كنیم كه داراى دستگاههایى هستند كه در آب زندگى مى كنند و محال است بتوانند در هوا زنده بمانند، ما اعتقاد داریم كه موجود خاكى هستیم و نمى توانیم در زیر سطح آب زندگى كنیم . ولى فراموش كرده ایم كه زیر پوست بدن خود ما هم موجودات آبى هستند.
میلیونها و میلیارها سلولهاى بدن ما در یك دنیاى مایعاتى متغیر زندگى مى كنند كه بوسیله دستگاههاى خود كار بطور معجزه آسایى خون و آب بدن ما كنترل و مرتب مى شوند.
با آنكه آب قسمت مهمى از بدن و وجود ما را تشكیل مى دهد شگفت آور نیست كه آب نه تنها براى ما لازم است بلكه ما مى توانیم از آن لذتهاى بى شمارى را بر گیریم ))(140)
در قرآن مجید آب مایه اصلى حیات و خلفت معرفى شده است .
((و جعلنا من الماء كل شى ء حى ))(141)
هر چیز زنده را از آب آفریدیم .
آب نه تنها نقش حیات را دارد بلكه براى بسیار از امراض ، دارویى شفا بخض است .
((ما نمى توانیم چه خاصیتى در آب هست كه تاثیرى قطعى بر بیماران ، اشخاص و حتى اشخاص سالم و تندرست دارد. اما ((پر كنایپ )) مكرر تصدیق كرده است كه آب داراى یك قدرت شفا بخش خیلى نیرومندى مى باشد و او یقین دارد كه هزاران اشخاصیكه در چشمه كوچكش به ((وریس هوفن )) در ((باویر)) رفته اند و مى روند نتایج عجیب و قابل تحسینى بدست مى آورند.
گذشته از نتایج نیكویى كه آب به بیماران مى بخشد دیناى آب همچنین دینایى پر از نشاط و شادى است كه در دسترس همه مى باشد و همه مى توانند و از آن بهره ببرند. قواى طبیعى كه در آب وجود دارد هنوز بطور كامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است ، در سال 1893 ((سیمون باروخ )) اولین كتاب اصلى خود را درباره این موضوع چاپ كرده و انتشار داد كه عنوان كتاب ((موارد استعمال آب در طب جدید)) بود و در سال 1920 كتاب كوچك دیگرى در این باره بنام ((ملخص معالجه با آب )) انتشار داد.
از مطالعه این كتاب به وضوح نتیجه گرفته مى شود كه آب یك عنصر قوى و مهمى در حیات و زندگى ما است و در این مورد ((سیمون باروخ )) لیستى از خواص آب تهیه كرده است . بعقیده سیمون با روخ آب داراى خواص زیر است .
1 - مقوى است 2 - مسكن درد است 3 - نیرو بخش است 4 - مدر است 5 - معرق است 6 - مهوع است 7 - مسهل است 8 - براى نگهدارى منا بولیسم مفید است 9 - ضد عفونى كننده است 10 - قاطع تب است 11 - خواب آور است 12 - خاصیت بیحس كردن موضعى دارد))(142)
درباره خاصیت شفا بخش آبهاى گرم و سرد و نیز آبهاى گرم معدنى كه با حرارت و گرمى از چشمه هابیرون مى آید از پیامبر اكرم و ائمه ما روایاتى آمده كه در بعضى بطور كلى عنوان شفا بخش بودن آب را تذكر داده و در بعضى خاصیت دارویى آن را تعیین نموده اند.
على علیه السلام میفرماید:
آب سرد حرارت بدن را مى كاهد، و تب را از بین مى برد.
((الماء البارد یطفى ء الحرارة و یصیب به على المحموم ))(143)
در كلام دیگر فرموده است :
((الماء البارد و الماء المغلى ینفع من كل شى ء و لا یضر من شى ء))(144)
آب سرد و آبهاى جوشیده هیچگونه ضررى ندارند، بعلاوه داراى منافعى نیز هستند.
پزشكان امروز پاهاى تب دار را با آب سر مى شویند و بدینوسیله از شدت حرارت مى كاهند و نیز در مواردى كه اسهال شیوع یافته باشد بهترین راه دچار نشدن به این بیمارى مخصوصا در كودكان خردسال جوشاندن آب و سپس خوردن آن است .
آبتنى و شناورى 
خاصیت آب را نمى توان منحصر به آشامیدن كرد، یكى از جنبه هاى شفا بخشى آب ، آب تنى و بهتر از آن شناورى است .
شاید خود شما شاهد این تجربه توام با لذت بوده اید و اگر نبوده اید از این به بعد امتحان كنید.
هرگاه خیلى خسته مى شوید و توانایى كار ندارید، آبتنى كنید، یا لااقل دوش ‍ آب سرد بگیرید با این عمل خواهید كه انرژى از دست رفته را باز خواهید یافت و حالت نشاط و طرب فوق العاده اى در خودتان احساس خواهید كرد.
كسى كه شناورى را بلد باشد مى داند كه از لذتهاى این جهان شناورى و گردش در میان امواج آبها است شنا در میان چشمه هایى كه آب نقره گون دارند و از تمیزى و صافى برق مى زنند مانند دور شدن از دنیاى خاكى و زندگى و زندگى نمودن در دنیاى دیگرى كه پر از لطافت و پاكیزگى است ، مى باشد. آب سرد، مقواى اعصاب كوفته است ، و شنا، مخصوصا در آب سرد، خود مقوى دیگرى است زیرا بواسطه حركات دست و پا تنفس ‍ عمیقى كه در تواءم با لذت و نشاط است اعصاب و عضلات تمدید نیرو مى كنند.
از خواص مهم آبتنى یا شناورى در آب سرد، عادت كردن بدن به سرما و گرما است .
كسى كه در فصل تابستان در میان چشمه ها و آبهاى سردشنا مى كند، و بعدا از حرارت و نور خورشید فروزان بهره مند مى شود بدنش در مقابل تغییر هوا بیمه مى شود و به این زودیها از گرما و سرما متاثر نمى گردد بلكه یك نوع مصونیت پیدا مى كند كه در فصل زمستان از سرما خوردگیهاى پى در پى راحت و آسوده است .
باز هم بگویم : لذت واقعى ، لذت بدون زیان ، لذتى كه خدا براى بنده اش ‍ آفریده و خلاصه بهترین تفریحات سالم ، شناورى میان آب تمیز، در زیر نور خورشید است .
امام ششم علیه السلام مى فرماید:
لو انى عندكم لا تیت الفرات كل یوم فاغتسلت (145)
اگر من پیش شما (عراق ) مى بودم هر روز در آب فرات ، آبتنى مى كردم .
((هیچ چیز در دنیا نه تنها براى بیماران بلكه همچنین براى اشخاص سالم و تندرست بهتر از عادت دادن و لذت بردن بدن از آب نیست مخصوصا وقتى بدن ، عمل مهیج و محرك نوازش آب و آفتابى را بخورد بپذیرد بتجربه رسیده كه آب ، اعصاب زیر پوست را تحریك مى كند و از این میان اعضاء داخلى بدن تقویت مى یابد))(146)
تذكر این نكته ضرورى است :
معناى گفته بالا این نیست كه انسان براى شنا در محیطهاى آلوده و كثیف حاضر شود و از این راه واقعیت سوء استفاده نماید بلكه آن داراى گناه است و باید دورى گزید و شنا در آب داراى منافعى است كه باید در محیطهاى غیر گناه انجام داد.
آب زیاد ننوشید 
گفتیم آب یك ماده حیاتى و با ارزش است ، ولى زیاده روى در نوشیدن آن جایز نیست .
امام صادق (ع ) در این باره مى فرماید:
لو ان الناس اقلوا من شرب الماء لا ستقامت ابدانهم (147)
اگر مردم آب كمترى بیاشامند بدنهاى آنها محكمتر و قویتر مى شود.
خوردن آب كم مخصوصا با بعضى از غذاها از نظر اسلام مطلوب است زیرا در تاریخ زندگى پیامبر مى خوانیم :
و كان النبى (ص ) اذا اكل الدسم اقل من شرب الماء و یقول هو امرء لطعامى (148)
پیامبر اكرم (ص ) وقتى غذاى چرب مى خوردند آب كمتر مى نوشیدند و مى فرمودند آب كمتر براى غذاى من گواراتر است .
((نوشیدن ، مثل خوردن باید با هوشیارى و فراست انجام گیرد و باید طورى آن را یاد بگیریم و بآن آموخته گردیم كه بدون هیچ فكرى آن را انجام دهیم .
من با طرفداران صمیمى این فكر و كارشناسان پرهیزى كه عقیده دارند هر روز شش ، هشت یا ده لیوان آب باید نوشید كاملا مخالف هستم .
بدن ما خود درك مى كند چه وقت تشنه است و من معتقدم بدن بهتر از ما میداند چه موقع باید آب بنوشیم !
تحقیقا وقتى ما در جاهاى گرم هستیم یا در اقالیمى سكونت داریم كه زیاد عرق مى كنیم آب بیشترى مى نوشیم اما این طبیعت جسم انسان است كه خواهد گفت ما احتیاج بیشترى به آب داریم یا نه ))(149)
چگونه آب بیاشامیم ؟ 
و این جالب است كه اسلام حتى در مورد چگونگى آشامیدن آب نیز ما را راهنمایى فرموده است و این دستورها را داده است :
1 - آب را به صورت مكیدن بیاشامیم چنانكه رسول اكرم فرموده :
((اذا شربتم الماء فاشربوه مصا و لا تشربوه عبا؛ فان العب یورث الكباد))(150)
وقتى آب مى آشامید. آهسته آهسته بیاشامید زیرا آشامیدن آن با سرعت موجب بیمار ((كباد)) است (كباد معناى درد و ناراحتى كبد است )
و درباره اینكه آیا آب را یك مرتبه و یا چند مرتبه باید آشامید از على (ع ) رسیده است :
((تفقدت رسول الله (ص ) غیر مرة و هو اذا شرب الماء تنفس ثلایا مع كال واحد منهن تسمیة اذا شرب . و حمد اذا قطع ))(151)
بارها ناظر پیامبر اكرم بودم ، آنحضرت هر گاه آب مى آشامید، سه مرتبه در بین آشامیدن نفس مى كشید و در هر مرتبه كه مى خواست شروع به آشامیدن كنند بنام خدا شروع مى كردند و بعد از نفس كشدین الحمدلله مى گفتند.
2 - به داخل خوردنیها و ظرفها ندمیم ، اگر غذا گرم است بگذاریم خنك شود و اگر خنك است باز طورى بخوریم و بیاشامیم كه نفس ما به آب و غذا نرسد.
كان صل الله علیه و آله . لا یتنفس فى الاناء اذا شرب فاذا اراد ان یتنفس ‍ ابعد الاناء عن فیه حتى یتنفس (152)
رسول اكرم صل الله علیه و آله وقتى كه آب مى آشامیدند در آن آب تنفس ‍ نمى كردند. و هرگاه مى خواستند نفس تازه كنند ظرف را از نزدیك دهان دور مى كردند و سپس نفس مى كشیدند.
3 - بعضى ها وقتى مى خواهند آب بیاشامند دهان خود را داخل آب مى كنند مثلا سر را در جوى مى برند و آب مى خورند؛ اسلام این نوع آب خوردن را آب خوردن بهائم خواند و از آن منع كرده است .
نهى ان یشرب الماء كرعا كما یشرب البهائم (153)
پیامبر اكرم (ص ) از این كه انسان مثل چهار پایان آب بیاشامد نهى فرموده .
4 - آشامیدن آب از ظرف شكسته و از جاى شكستگى و محل دستگیره ظرف ، نهى شده است چنانكه امام باقر علیه السلام فرموده :
ان لا یشرب من عند عروته و لا من كسر ان كان فیه (154)
از كناره دستگیره ظرف و جاى شكستگى آن آب نباید آشامید.
در روایت دیگر چنین وارد شده است
((فانه مجلس الشیطان ))(155)
زیرا آنجا محل شیطان است .
ممكن است در این مورد منظور از شیطان انواع میكروب باشد. بنابراین باید آب را از ظرفهاى بزرگ مانند كوزه و امثال آن داخل ظرف كوچكى ریخت و آشامید.
5 - در بین غذا آب نیاشامیم . امام هشتم مى فرماید:
((و من اراد ان لا یوذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماء حتى یفرغ و من فعل ذك رطب بدنه ؛ و ضعف معدته ، و لم یاخذ العروف قوة الطعام ))(156)
هر كس مایل است معده اش او را آزار و اذیتى نرساند بایستى بین غذایش ‍ آب نیاشامد تا آنكه از غذا فارغ شود كسى كه در بین غذا آب بیاشامد بدنش ‍ مرطوب و معده اش ضعیف مى شود و رگها و نیرو و انرژى غذا را جذب نمى كنند.
نان 
نان غذاى اصلى بیشتر مردم است بیشتر نانها را از گندم و جو و برنج درست مى كنند.
نان گندم 
1 - نان سفید،
2 - نان سیاه ،
منظور از نان سفید نانى است كه گندم آنرا بوسیله ماشینهاى مخصوصى آرد مى كنند، این ماشینها كاملا سبوس گندم را مى گیرد و تقریبا مغز گندم باقى میماند، از این رو نانى سفید و زیبا ساخته مى شود.
سبوس همان جدار و پوست گندم است كه دائما برابر نور و تشعشعات خورشید و باد و باران بوده كه به وسیله همان ماشینها از نان سفید دور مى ماند و از این رو نان سفید را به صورت غذایى بى خاصیت بلكه زیان آور در مى آورد.
((امتحانات علمى دانشمندان نشان داده كه اگر سگى را با نان سفید تنها غذا دهیم حداكثر 50 روز باقى مى ماند در صورتیكه سگهایى كه با نان كامل یعنى نانیكه الك نشده باشد تغذیه شوند سالها صحیح و سالم مى مانند.
نان سفید ترشى معده را زیاد مى كند و در نتیجه تولید ضعف عمومى كرده و راه را براى ورود امراض عفونى باز مى كند. عده اى از پزشكان اثرات اسف انگیز نان سفید را كه عامل اصلى ایجاد سل است نشان داده اند.
نان ، كسى را ضعیف نمى كند ولى خیلى سفید آن تولید یك نوع ترشى مى كند كه آن را ترشى نشاسته اى نامیده اند.
اشخاصى كه با نان سفید تغذیه شوند 58 در صد آنرا هضم نكرده دفع مى نمایند این مدفوعات با اسید لاتیك مخلوط بوده و اثرى از پیتون ندارند در صورتیكه اگر با نان كامل تغذیه شوند فقط 5 در صد آنرا هضم نشده دفع مى نمایند.
این مدفوع ؛ بدون اسید لاتیك و توام با پیتون است .
نان سفید عامل بسیارى از ابتلائات معده اى است زیرا نان سفید از نشاسته تركیب شده است .
نشاسته یكى از مواد قندى است كه در بدن مى سوزد و تولید نیرو مى كند ولى وقتى زیادى باشد بطور ناقص هضم شده و به سرعت در معده تخمیر مى شود))(157)
نان سیاه 
نان سیه به نانى گفته مى شود كه داراى مواد غذایى كامل است ، زیرا پوست گندم كه جزء عمده گندم از نظر غذایى به شمار میرود در آن باقى مانده است .
((خلاصه تمام قسمتهاى فعاله و زنده گندم در پوست جمع شده است . در سیلوهاى بزرگ جدید معمولا آسیاها داراى نرده هاى بزرگ فلزى هستند این نرده ها هنگام آسیا كردن ایجا فشار زیاد مى كند و این فشار و حرارت سبب مى شود كه چربى گندم به سبوس چسبیده و بعد با آن خارج مى شود این چربى داراى منافع و فوائد بسیار است كه ما آنرا بدون جهت به دور میریزیم و از آن استفاده نمى كنیم . نطفه گندم نیز كه قسمت زنده و فعال آن است با الك گرفته مى شود.
موادى كه به سبوس مى چسبند عبارتند از مواد چربى و مواد فسفر دار و از همه بالاتر گلوتن است كه یگانه قسمت ازت دار گندم است و در حقیقت جزء مصالح ساختمانى بدن به شمار مى آید.
سیلیس نیز كه عامل ساختمانى دندانها و استحكام استخوانها است و با كمك اكسیژن هوا قلب و كلیه ها را محكم مى سازد و در اثر الك كردن از بین مى رود و یكى از علل ایجاد مرض قند فقدان سیلیس مى باشد.
در اطراف نطفه گندم مواد سفیده اى و معدنى زیاد وجود دارد كه همه در اثر الك كردن خارج مى شوند و مهمترین آنها عبارتند از پتاسیم ، نمك ، آهن ، ارسنیك و كمى كلسیم این مواد تماما براى گلبولهاى سفید خون كه سربازان مدافع بدن مى باشند كمال لزوم را دارند. و همچنین وجودشان براى گلبولهاى خون ضرورى است .
دیاستارهاى مخصوص گندم كه رنگ نان را در موقع پختن كمى خرمائى مى نمایند نیز در اثر الك كردن از بین رفته و نان را سفید مى كنند.
حالا در این خلاصه خودتان قضاوت نمائید كه چه چیزهایى مفیدى را بدون جهت از نان مى گیرند و الك هاى دو صفر و چهار صفر هم مرض ‍ سفید گرى آنها را تخفیف نداده كه بفكر الكهایى با صفرهاى زیادترى هستند))(158)

.: Weblog Themes By VatanSkin :.